Rozszerzanie projektów i wspieranie reform: Kuleba odbył spotkanie online z administratorką USAID

Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba rozmawiał z administartorką Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) Samanthą Power o rozwoju projektów USAID na Ukrainie.

Według Ukrinformu, informuje o tym służba prasowa MSZ.

Podczas spotkania on-line Kuleba podziękował USAID za nieustające wsparcie dla wewnętrznych przemian Ukrainy, wysiłków reformatorskich instytucji państwowych i społeczeństwa obywatelskiego.

„Minister wyraził zainteresowanie Ukrainy zwiększeniem poparcia Agencji dla reform, a także rozszerzeniem projektów USAID w regionach Ukrainy graniczących z czasowo okupowanymi terytoriami części obwodów donieckiego i ługańskiego oraz Autonomicznej Republiki Krymu” – podkreślono w służbie prasowej .

Podano, że rozmówcy omawiali perspektywy wsparcia USAID dla wysiłków Ukrainy na rzecz stworzenia nowych możliwości dla krajowych eksporterów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zauważyło, że Kuleba podziękował Power za lata jej pracy jako Stałego Przedstawiciela Stanów Zjednoczonych przy ONZ, kiedy zdecydowanie stała ona w obronie Ukrainy i prawa międzynarodowego.

Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego (USAID) jest niezależną agencją rządu federalnego USA. Odpowiedzialna jest za pomoc pozamilitarną USA dla innych krajów. Główne obszary działalności Agencji obejmują wsparcie handlu, rolnictwa, wzrostu gospodarczego, opieki zdrowotnej, nadzwyczajnej pomocy humanitarnej, pomocy w zapobieganiu konfliktom oraz wspieraniu demokracji w ponad 100 krajach.

prs


Źródło: Rozszerzanie projektów i wspieranie reform: Kuleba odbył spotkanie online z administratorką USAID

Może Ci się spodobać