Amnestia podatkowa: Narodowy Bank Ukrainy ustalił procedurę jednorazowego oświadczenia o dochodach

Narodowy Bank Ukrainy określił procedurę otwierania i prowadzenia rachunków bieżących ze specjalnym trybem wykorzystania w walutach krajowych i obcych oraz metali bankowych na potrzeby jednorazowej dobrowolnej deklaracji.

Według Ukrinformu, donosi o tym służba prasowa NBU.

„Zgodnie z normami Ustawy Ukrainy „O zmianie Ordynacji podatkowej Ukrainy w sprawie stymulowania ograniczania szarej strefy i podniesienia kultury podatkowej obywateli poprzez wprowadzenie dobrowolnych deklaracji osób fizycznych o posiadanym majątku i uiszczenie jednorazowej opłaty do budżetu” Narodowy Bank Ukrainy określił tryb otwierania i prowadzenia rachunków bieżących ze szczególnym reżimem wykorzystania w walutach krajowych i obcych oraz metali bankowych na potrzeby jednorazowej (specjalnej) dobrowolnej deklaracji” – podano w wiadomości.

Odpowiednie normy zawarte są w Uchwale Rady Narodowego Banku Ukrainy z dnia 5 sierpnia 2021 nr 83 „O zatwierdzeniu rozporządzenia w sprawie trybu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących ze szczególnym trybem wykorzystania w walutach krajowych i obcych oraz metali bankowych na potrzeby jednorazowej (specjalnej) dobrowolnej deklaracji” (dalej – Wytyczne).

Jednorazową dobrowolną deklarację składa się w okresie od 1 września 2021 roku do 1 września 2022 roku.

Osoby, które zamierzają, zgodnie z przepisami tej Ustawy, skorzystać z prawa do jednorazowego dobrowolnego oświadczenia, występują do banku o otwarcie rachunku bieżącego ze specjalnym trybem dysponowania i lokowania środków pieniężnych w walutach krajowych i obcych, metali bankowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2021 roku i obowiązuje do 1 września 2022 roku.

Jak informował wcześniej Ukrinform, Rada Najwyższa uchwaliła Ustawę „O zmianie Ordynacji podatkowej Ukrainy w sprawie stymulowania ograniczania szarej strefy i podniesienia kultury podatkowej obywateli poprzez wprowadzenie dobrowolnych deklaracji osób fizycznych o posiadanym majątku i uiszczenie jednorazowej opłaty do budżetu”  (nr 5153) w dniu 15 czerwca 2021 roku.

Dokument w szczególności przewiduje jednorazową (specjalną) dobrowolną deklarację majątkową osób fizycznych składaną w dniach od 1 lipca 2021 roku do 1 lipca 2022 roku.

W dniu 15 czerwca 2021 roku Rada Najwyższa przyjęła ustawę „O zmianie Kodeksu Ukrainy w sprawie wykroczeń administracyjnych, Kodeksu karnego Ukrainy i Kodeksu postępowania karnego Ukrainy w związku ze zmianami w Kodeksie podatkowym Ukrainy w sprawie stymulowania ograniczania szarej strefy i podniesienia kultury podatkowej obywateli poprzez wprowadzenie dobrowolnych deklaracji osób fizycznych o posiadanym majątku i uiszczenie jednorazowej opłaty do budżetu”(nr 5156).

Proponuje się nowelizację Kodeksu Karnego Ukrainy, zgodnie z którą złożenie jednorazowego dobrowolnego oświadczenia i uiszczenie uzgodnionej wysokości opłaty jest podstawą zwolnienia zgłaszającego z odpowiedzialności karnej za uchylanie się od płacenia podatków i opłat.

Wprowadza to również odpowiedzialność karną za bezprawne ujawnienie, przekazanie lub udostępnienie informacji zawartych w jednorazowym (specjalnym) dobrowolnym oświadczeniu.

prs


Źródło: Amnestia podatkowa: Narodowy Bank Ukrainy ustalił procedurę jednorazowego oświadczenia o dochodach

Może Ci się spodobać