Rezerwy walutowe wzrosły w lipcu o 2,1% – Narodowy Bank Ukrainy

Rezerwy walutowe Ukrainy w lipcu 2021 roku wzrosły o 2,1% – do 28,951 mld USD (w ekwiwalencie).

Według Ukrinformu, donosi o tym służba prasowa NBU.

„Stanem na dzień 1 sierpnia 2021 roku rezerwy walutowe Ukrainy, według wstępnych danych, wyniosły 28 951,1 mln USD (równowartość). W lipcu wzrosły one o 2,1% przede wszystkim dzięki dodatkowemu uplasowaniu przez rząd euroobligacji oraz skupowi walut obcych przez Narodowy Bank Ukrainy na międzybankowym rynku walutowym” – czytamy w komunikacie.

Generalnie dynamikę rezerw w lipcu determinowały następujące czynniki.

Po pierwsze, to operacje zarządzania długiem publicznym. Dochody z tytułu różnic kursowych na rzecz rządu wyniosły 665,8 mln USD (ekwiwalent), w tym 525,8 mln USD z dodatkowej emisji euroobligacji (OWGZ), a 140 mln USD (ekwiwalent) z emisji krajowych obligacji rządowych (OWGZ).

Jednocześnie 416,9 mln USD (ekwiwalent) przeznaczono na obsługę i spłatę długu publicznego w walutach obcych, z czego 368,9 mln USD (ekwiwalent) przeznaczono na obsługę i spłatę obligacji skarbowych, resztę środków – na realizację innych zobowiązań państwa w walucie obcej.

Po drugie, na rezerwy wpłynęła działalność Narodowego Banku Ukrainy na międzybankowym rynku walutowym. W pierwszych tygodniach lipca międzybankowy rynek walutowy był w zasadzie w stanie równowagi. Jednocześnie w niektóre dni (głównie w drugiej połowie miesiąca) podaż na rynku przeważała nad popytem, ​​w szczególności ze względu na aktywizację sprzedaży walut obcych przez poszczególne firmy prywatne i państwowe. Pozwoliło to Bankowi Narodowemu Ukrainy uzupełnić swoje rezerwy na sumę 188,0 mln USD. Regulator nie przeprowadzał transakcji sprzedaży walut obcych.

Po trzecie, na rezerwy wpłynęła aktualizacja wyceny instrumentów finansowych (ze względu na zmiany wartości rynkowej i kursów walut). W ubiegłym miesiącu ich wartość wzrosła o 156,5 mln USD (równowartość).

Jak podawał Ukrinform, stanem na dzień 1 lipca 2021 roku rezerwy walutowe Ukrainy według wstępnych danych wynosiły 28 357,7 mld USD (w ekwiwalencie).

Stanem na dzień 1 stycznia 2021 roku rezerwy walutowe Ukrainy wynosiły 29,133 mld USD (równowartość).

prs


Źródło: Rezerwy walutowe wzrosły w lipcu o 2,1% - Narodowy Bank Ukrainy

Może Ci się spodobać