Ukraina zajęła 54 miejsce w Światowym Indeksie Konkurencyjności

Ukraina w 2021 roku zajęła 54 miejsce w Światowym Indeksie Konkurencyjności (World Competitiveness Rankings).

Według Ukrinformu wynika to z oceny konkurencyjności opublikowanej przez MIM Business School.

„W 2021 roku Ukraina zajęła 54 miejsce. Dla porównania w 2017 roku byliśmy na 60 miejscu” – czytamy w komunikacie prasowym.

W badaniu MIM wyodrębniono ranking cyfrowy, w którym Ukraina zajmuje 58 miejsce, oraz ranking zasobów ludzkich, w którym awansowaliśmy na 42 miejsce.

„Ta ocena mówi, w jaki sposób kraje rozwijają się, przyciągają i zatrzymują wysoko wykwalifikowany personel, który zapewnia przedsiębiorstwom wartość dodaną” – powiedział Wołodymyr Danko, badacz konkurencyjności w IMD.

Zaakcentowano, że wśród wyzwań stojących obecnie przed naszym krajem jest opanowanie epidemii koronawirusa, zamrożenie konfliktu zbrojnego na wschodniej Ukrainie, promowanie ożywienia gospodarczego i wprowadzenie partnerstw publiczno-prywatnych (zwłaszcza w przypadku projektów infrastrukturalnych), uruchomienie na pełną skalę energetyki i rynku ziemi, a także aktywizacja krajowego rynku akcji i kapitałowego systemu emerytalnego.

W tym roku na szczycie rankingu znalazły się kraje europejskie: na pierwszym miejscu znalazła się Szwajcaria, na drugim Szwecja, na trzecim Dania, a na czwartym Holandia. Z kolei Singapur, który był pierwszym w 2019 i 2020 roku, uplasował się na piątym miejscu. Wyznacznikami konkurencyjności były innowacyjność, cyfryzacja, polityki wsparcia i spójność społeczna.

W Światowym Indeksie Konkurencyjności (World Competitiveness Rankings) prezentowane są dane z 64 krajów świata.

Od 1989 roku Institute for Management Development IMD (Szwajcaria) publikuje Światowy Indeks Konkurencyjności (World Competitiveness Rankings). MIM Business School przyczyniła się do tego, że w 2007 roku w tym rankingu wreszcie znalazła się również Ukraina. Uwzględnia się szeroki zakres twardych statystyk, takich jak bezrobocie, PKB i wydatki rządowe na zdrowie i edukację, a także „miękkie” dane dotyczące takich tematów, jak spójność społeczna, globalizacja i korupcja. Informacje te są podzielone na cztery kategorie: wyniki gospodarcze, infrastruktura, wyniki rządowe i wyniki biznesowe.

prs


Źródło: Ukraina zajęła 54 miejsce w Światowym Indeksie Konkurencyjności

Może Ci się spodobać