Banki za pierwsze półrocze wypracowały 30,1 mld UAH zysku netto – NBU

Zysk netto wypłacalnych banków na Ukrainie w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku wyniósł 30,1 mld UAH, czyli o 6,3 mld UAH więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według Ukrinformu informuje o tym służba prasowa Narodowego Banku Ukrainy.

„W okresie styczeń-czerwiec 2021 roku wypłacalne banki otrzymały 30,1 mld UAH zysku netto, czyli o 26% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – 23,8 mld UAH” – czytamy w komunikacie.

Zwrot z kapitału własnego sektora wzrósł do 29% z 23% w porównaniu  z pierwszym półroczem 2020 roku. W drugim kwartale 2021 roku wynik finansowy banków wyniósł 19,1 mld UAH. To 2,5 razy więcej w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku.

Bank Narodowy zauważa, że ​​w dużej mierze ułatwiło to zmniejszenie odpisów na rezerwy: w pierwszym półroczu zmniejszyły się one średnio o około 70% r/r, odpisy na rezerwy na kredyty – o ponad 40% r/ r i powrócił do poziomu sprzed kryzysu. Banki szybko przystosowały się do pracy w warunkach kwarantanny, utrzymały wysoką efektywność operacyjną oraz znacząco zwiększyły dochody odsetkowe i prowizyjne netto w porównaniu z kryzysowym rokiem 2020.

Wynik z tytułu odsetek i prowizji rósł w tempie około 30% rok do roku ze względu na niższe koszty własne, ożywienie w kredytach konsumenckich oraz wzrost wolumenu transakcji bezgotówkowych klientów. Jednocześnie, ogólnie, przychody operacyjne banków za sześć miesięcy br. spadły o 2%, wydatki – wzrosły o 12%. Główną przyczyną spadku przychodów jest przeszacowanie walorów indeksowanych, które w ubiegłym roku zwiększyły zyski, a w tym zmniejszyły. Otrzymany przychód wraz z marżą obejmuje koszty operacyjne oraz odpisy na rezerwy na ryzyko kredytowe.

Stanem na dzień 1 lipca 2021 roku na 73 wypłacalne instytucje finansowe 63 instytucje finansowe były rentowne i uzyskały zysk netto w wysokości 30,3 mld UAH, który pokrył straty 10 banków na łączną kwotę 0,2 mld UAH.

Jak podawał Ukrinform, w pierwszym półroczu 2020 wypłacalne banki otrzymały 23,8 mld hrywien zysku netto, czyli o 23% mniej niż w analogicznym okresie bieżącego roku. prs


Źródło: Banki za pierwsze półrocze wypracowały 30,1 mld UAH zysku netto - NBU

Może Ci się spodobać