Po raz pierwszy od uzyskania niepodległości Ukraina zatwierdziła strategię polityki zagranicznej

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zatwierdziła Strategię Polityki Zagranicznej – powiedział minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba na briefingu po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w obwodzie donieckim, donosi korespondent Ukrinformu.

„Dzisiaj było wydarzenie historyczne – po raz pierwszy od 30 lat niepodległości Ukraina otrzymała jasną, zrozumiałą i znaczącą Strategię Polityki Zagranicznej” – powiedział minister spraw zagranicznych.

Kuleba zauważył, że dokument jasno określa cel polityki zagranicznej – ustanowienie Ukrainy na świecie jako silnego i autorytatywnego kraju europejskiego.

Poinformował, że dokument określa sześć priorytetowych obszarów polityki zagranicznej: pierwszy – zapewnienie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, drugi – przeciwdziałanie agresywnej polityce Federacji Rosyjskiej, trzeci – przebieg członkostwa w UE i NATO, czwarty – promocja ukraińskiego eksportu i inwestycji: szósta to ochrona praw i interesów obywateli Ukrainy za granicą, szósta to promocja pozytywnego wizerunku Ukrainy w świecie.

Według Kuleby Strategia Polityki Zagranicznej to obszerny dokument, który zawiera 254 punkty, ale jego treść można usystematyzować w trzech głównych tematach.

„Pierwsze – Ukraina jest aktywnym uczestnikiem polityki międzynarodowej, drugie – Ukraina tworzy architekturę bezpieczeństwa dla siebie, regionu i świata, trzecie – Ukraina jest krajem nowych możliwości gospodarczych. Te trzy zasady będą kształtowane na każdym kroku, jaki podejmujemy na arenie zagranicznej” – podkreślił minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Przypomnijmy, 9 czerwca Gabinet Ministrów zatwierdził projekt prezydenckiego dekretu o wykonaniu decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie Strategii polityki zagranicznej Ukrainy.

av


Źródło: Po raz pierwszy od uzyskania niepodległości Ukraina zatwierdziła strategię polityki zagranicznej

Może Ci się spodobać