Ponad 100 Ukraińców złożyło wniosek o status uchodźcy w Polsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

W pierwszej połowie tego roku o status uchodźcy w Polsce wystąpiło 112 obywateli Ukrainy.

Najwięcej osób ubiegających się o azyl w Polsce jest wśród obywateli Białorusi, Rosji i Afganistanu – informuje Ukrinform w odniesieniu do Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Polsce.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku prawie 1700 cudzoziemców ubiegało się o status uchodźcy w Polsce. To o 27% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Większość z nich to obywatele Białorusi (667), Rosji (465), Afganistanu (140), Ukrainy (112) i Turcji (50).

W pierwszym półroczu pozytywną decyzję o udzieleniu ochrony międzynarodowej w Polsce otrzymało 391 cudzoziemców, co stanowi 39% wszystkich rozpatrzonych spraw. Są to głównie Białorusini, wśród których 100% wnioskodawców uzyskało status ochrony międzynarodowej (282 osoby). Jednocześnie status ten otrzymało 89% Turków (25 osób) i 12% obywateli Rosji (48 osób).

Najwięcej odmów przyznania ochrony międzynarodowej w pierwszej połowie tego roku otrzymali obywatele Rosji (289 osób) i Ukrainy (140 osób).

W połowie roku z pomocy społecznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Polsce skorzystało 3,8 tys. osób, z czego większość to obywatele Rosji (39%), Białorusi (26%) i Ukrainy (13%).

W ośrodkach dla uchodźców w Polsce przebywa ponad 700 osób.

av


Źródło: Ponad 100 Ukraińców złożyło wniosek o status uchodźcy w Polsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

Może Ci się spodobać