Rada Najwyższa przyjęła ustawę o reformie ARMA

Rada Najwyższa przyjęła w drugim czytaniu ustawę nr 5141, której celem jest zwiększenie efektywności systemu wykrywania i zarządzania majątkiem pochodzącym z korupcji i innych przestępstw oraz zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

Według korespondenta Ukrinformu 322 deputowanych głosowało za ustawą „O zmianie ustawy Ukrainy o Narodowej Agencji Ukrainy ds. Identyfikacji, Poszukiwania i Zarządzania Mieniem Przejętym z Korupcji i Innych Przestępstw (ARMA) w sprawie gwarancji praw inwestorów ukraińskich i zagranicznych”.

Jak wynika z objaśnienia, ustawa stwarza warunki do prawidłowego współdziałania uczestników postępowania karnego w celu zapewnienia efektywnego zarządzania majątkiem przez Narodową Agencję oraz zachowania i/lub zwiększenia jego wartości ekonomicznej.

W szczególności dokument zakazuje ARMA sprzedaży nieruchomości bez orzeczenia sądu. Ustawodawca ustalił, że nieruchomości nie można przekazać do sprzedaży bez zgody właściciela takiej nieruchomości do czasu wydania prawomocnego wyroku skazującego lub innego orzeczenia sądu.

Jednocześnie wprowadza się zasadę, że można przekazać do sprzedaży ruchomość bez zgody właściciela postanowieniem sędziego śledczego lub sądu śledczego, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek: 1) mienie ulega szybkiemu zniszczeniu; 2) mienie szybko traci na wartości; 3) wydatki na przechowanie mienia ruchomego w ciągu jednego roku kalendarzowego wynoszą ponad 50% jego wartości.

Doprecyzowano również procedurę przechowywania i zarządzania mieniem.

Jak zauważają deweloperzy, ustawa ma na celu zmniejszenie ryzyka korupcji w pracy agencji oraz wyeliminowanie sprzeczności pomiędzy obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi przeszukania, zarządzania i sprzedaży przejętych aktywów.

prs


Źródło: Rada Najwyższa przyjęła ustawę o reformie ARMA

Może Ci się spodobać