Narodowy Bank Ukrainy zniósł część ograniczeń walutowych dla biznesu

Od dnia 20 lipca Narodowy Bank Ukrainy zezwala osobom prawnym i osobom fizycznym-przedsiębiorcom na zakup walut obcych w granicach do 100 tysięcy euro bez zobowiązań i składania dokumentów potwierdzających.

Według Ukrinformu, donosi służba prasowa NBU.

„Usunięcie wymogu zobowiązania kupna walut obcych jest naszym priorytetem w zakresie dalszej liberalizacji rynkun walutowego. Sytuacja w gospodarce i na rynkach finansowych jest obecnie stabilna, dlatego nadal łagodzimy ograniczenia. Zdecydowaliśmy się na stopniowe usuwanie tego wymogu. Umożliwi to ocenę wpływu każdego takiego kroku liberalizacji na stan rynku” – powiedział zastępca szefa Narodowego Banku Ukrainy Juryj Heletej.

Według szacunków NBU, obecne osłabienie nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie ukraińskiego rynku walutowego. Jednocześnie zwiększy możliwości zarządzania ryzykiem i płynnością firmy.

Regulator zwraca uwagę, że kolejne kroki w kierunku całkowitego zniesienia obowiązku kupowania waluty tylko pod zobowiązania będą realizowane po przeanalizowaniu sytuacji na rynku krajowym i zagranicznym.

Odpowiednie zmiany zostały opracowane z uwzględnieniem konsultacji z partnerami międzynarodowymi i zatwierdzone Uchwałą Rady Narodowego Banku Ukrainy z dnia 13 lipca 2021 roku pod Nr 80 „W sprawie zatwierdzenia zmian do rozporządzenia w sprawie środków ochrony i określenia trybu przeprowadzanie niektórych transakcji w walucie obcej”. Wchodzą w życie dnia 20 lipca 2021 roku.

Jak podawał Ukrinform, od dnia 7 lutego 2019 roku Narodowy Bank Ukrainy, zgodnie z wymogami Ustawy „O transakcjach walutowych i walucie”, ustanowił wymóg zakupu waluty przez osoby prawne i osoby fizyczne – przedsiębiorców, pod zobowiązania lub jeśli istnieje ku temu podstawa.

prs


Źródło: Narodowy Bank Ukrainy zniósł część ograniczeń walutowych dla biznesu

Może Ci się spodobać