Otwarcie rynku gruntów: na Ukrainie zawarto już ponad 500 transakcji kupna-sprzedaży

Na Ukrainie w okresie od 1 lipca do 12 lipca 2021 roku zawarto 532 transakcje kupna-sprzedaży gruntów rolnych.

Według Ukrinformu poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywnościowej.

„Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywnościowej Ukrainy informuje, że na dzień dzisiejszy (13 lipca – przyp. red.) na Ukrainie zawarto 532 transakcje sprzedaży gruntów rolnych” – czytamy w komunikacie.

Zwraca się również uwagę, że w ciągu 11 dni od rozpoczęcia pracy rynku gruntów 3 286 notariuszy złożyło wnioski o dostęp do państwowego katastru gruntów, 3101wniosków zostało zaakceptowanych, 123 wnioski czekają na rozpatrzenie, wnioski od 433 notariuszy zostały odrzucone

Jak informowaliśmy, dnia 1 lipca 2021 roku weszła w życie ustawa „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy dotyczących obrotu gruntami rolnymi”, która anuluje moratorium na sprzedaż gruntów rolnych.

Do 2024 roku tylko obywatele Ukrainy – osoby fizyczne mogą kupować grunty rolne z limitem do 100 hektarów.

Ustawa o rynku ziemi zabrania cudzoziemcom nabywanie ziemi na własność.

Kwestia sprzedaży ziemi osobom bez obywatelstwa ukraińskiego i cudzoziemcom zostanie rozstrzygnięta dopiero w ogólnokrajowym referendum.

prs


Źródło: Otwarcie rynku gruntów: na Ukrainie zawarto już ponad 500 transakcji kupna-sprzedaży

Może Ci się spodobać