MFW wymienił trzy główne nurty reform strukturalnych na Ukrainie

Na Ukrainie przede wszystkim konieczna jest reforma systemów prawnych i finansowych oraz rozwój konkurencyjnych rynków towarów. Reformy te automatycznie doprowadzą do pozytywnych zmian w innych obszarach.

Powiedziała o tym szefowa misji MFW na Ukrainie Ivanna Vladkova-Hollar w swoim wystąpieniu na Międzynarodowej Konferencji Reform na Ukrainie w Wilnie, donosi korespondent Ukrinformu.

„Widzimy potrzebę trzech kierunków reform strukturalnych na Ukrainie. To system prawny i finansowy, rozwój konkurencyjnych rynków towarów. Reforma systemu prawnego z pewnością wpłynie na zmiany w innych obszarach. Na przykład wzmocnienie uczciwości sądownictwa pomoże stworzyć równe prawa inwestorom zagranicznym i krajowym, umożliwi lepsze rozpatrywanie roszczeń wierzycieli i rozstrzyganie sporów oraz pomoże zmniejszyć ryzyko związane z udzielaniem kredytów bankowych” – powiedziała Vladkova-Hollar.

Według niej Ukraina przeszła wiele zmian od 2014 roku, zwłaszcza w trudnych warunkach, ale wciąż pozostaje w tyle za europejskimi partnerami.

Jako główne przeszkody w zrównoważonym rozwoju wymieniła brak zaufania do sądownictwa i powszechną korupcję.

„Reformy te nie są łatwe i wymagają długoterminowej wizji, ale konsekwencje skutecznych i udanych reform będą ogromne. Wzmocnienie systemu prawnego, deregulacja zmonopolizowanych rynków zwiększy możliwości dla handlu. Rozszerzając możliwości rynku ziemi, Ukraina może dodać 2-4% do wskaźników wzrostu, zbliżyć kraj do tempa wzrostu innych krajów europejskich i podnieść poziom życia Ukraińców” – powiedziała szefowa misji MFW na Ukrainie.

Międzynarodowa Konferencja na temat Reform na Ukrainie (Ukraine Reform Conference) została po raz pierwszy zorganizowana w 2017 roku w Londynie jako forma połączenia wysiłków partnerów i przyjaciół Ukrainy. Uczestnicy Forum dyskutują o sytuacji w kraju i ustalają ocenę przemian demokratycznych i reform zachodzących od 2014 roku. Konferencja została następnie zwołana w 2018 roku w Kopenhadze, a także w 2019 roku w Toronto.

prs


Źródło: MFW wymienił trzy główne nurty reform strukturalnych na Ukrainie

Może Ci się spodobać