Jakie przestępstwa Ukraińcy uważają za groźniejsze od korupcji

Ukraińcy uważają, że funkcjonariusze organów ścigania powinni przede wszystkim reagować na problemy rozprowadzania i używania narkotyków (39%), jazdę pod wpływem alkoholu (36%), chuligaństwo (31%), kradzież w mieszkaniach (31%), korupcję urzędników (24%) , oszustwa (23%) i kradzieże w miejscach publicznych (18%).

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Fundację „Inicjatywy demokratyczne” imienia Ilka Kuczeriwa wspólnie ze służbą socjologiczną Centrum Razumkowa, przedstawione na konferencji prasowej w Ukrinform.

Jak twierdzi Petro Burkowski, analityk polityczny w Fundacji Inicjatyw Demokratycznych imienia Ilka Kuczeriwa, lista dziesięciu największych przestępstw, które najbardziej dotyczą obywateli, nie zmieniła się w ciągu ostatnich 10 miesięcy.

Jednocześnie, według socjologów, większość respondentów z miast liczących milion mieszkańców (66%), osiedli typu miejskiego (51%) i regionów wschodnich (57%) skarżyło się na rozprowadzanie i zażywanie narkotyków; rabunki domów prywatnych częściej wymieniane były w średnich i dużych miastach (od 100 tys. mieszkańców) (43%) oraz na wschodzie (49%); przestępstwo oszustwa bardziej niepokoi mieszkańców wschodu i południa (odpowiednio 28% i 30%); Na kradzieże w miejscach publicznych częściej skarżyli się mieszkańcy małych miejscowości (26% w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców) oraz w obwodach południowych (25%).

Na pytanie, z jakimi problemami w mniejszym lub większym stopniu radzą sobie organy ścigania, 20% badanych nazwało chuligaństwo, 12% – prowadzenie pojazdu przez kierowców pod wpływem alkoholu. 22% respondentów uważa, że nie ma zadań, z którymi funkcjonariusze organów ścigania pomyślnie sobie poradzą, a 37% nie potrafiło odpowiedzieć.

Badanie przeprowadzono w dniach 14-19 maja 2021 r. we wszystkich regionach Ukrainy z wyjątkiem Krymu i okupowanych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego na próbie reprezentującej populację dorosłą według głównych wskaźników społeczno-demograficznych. Przeprowadzono wywiady z 2020 respondentami w wieku 18 lat i starszymi. Teoretyczny błąd próbkowania nie przekracza 2,3%.

av


Źródło: Jakie przestępstwa Ukraińcy uważają za groźniejsze od korupcji

Może Ci się spodobać