Kijów obchodził 101. rocznicę wyzwolenia od bolszewików

Kijów obchodził 101. rocznicę wyzwolenia spod wojsk bolszewickich i uczcił pamięć polsko-ukraińskich kontaktów wojskowych.

Jak donosi korespondent Ukrinformu w uroczystości wzięli udział przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy, Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Państwowej Służby ds. Etnopolityki i Wolności Sumienia, Instytutu Polskiego w Kijowie i inni. Pierwsza część wydarzenia odbyła się pod pomnikiem „Oficerom Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej – mieszkańcom miasta Kijowa”, a druga – przy grobie żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu Bajkał.

„Wyzwolenie ukraińskiej stolicy od bolszewików jest wydarzeniem wyjątkowym, bo to ostatnie wejście regularnych wojsk ukraińskich do stolicy, ostatnia kontrola ukraińskiej stolicy przez Ukraińców przed ostatecznym upadkiem ukraińskiej państwowości i ostateczną okupacją ukraińskiej stolicy przez Rosjan” – powiedział kierownik wydziału ochrony miejsc pamięci Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Pawło Podobied w komentarzu dla Ukrinform.

Zaznaczył on, że przedsięwzięcie zorganizowały centralne organy wykonawcze, w szczególności Siły Zbrojne Ukrainy i Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej.

„To nie jest tylko inicjatywa społeczeństwa czy pojedynczego księdza. Taka jest pozycja państwa, która dowodzi, że korzeniami naszej państwowości nie jest Armia Czerwona czy Związek Radziecki. Organizacja obchodów świadczy o świadomości państwa, że ukraińska państwowość powstała 101 lat temu” – podkreślił Podobied.
Uroczystości było kontynuowane na cmentarzu Bajkał, gdzie znajduje się grób polskich żołnierzy.

Uroczyste wydarzenia w Kijowie poświęcone 101. rocznicy wyzwolenia stolicy Ukrainy spod rosyjskich bolszewików / Zdjęcie: Jewhen Kotenko, Ukrinform

Wszyscy obecni złożyli kwiaty na grobie Wojska Polskiego. Odmówiono modlitwę za dusze zmarłych żołnierzy.

„To wydarzenie jest wyrazem szacunku dla naszych byłych i dzisiejszych sojuszników. To sprawa honoru dla państwa ukraińskiego. Pragniemy uczcić pamięć zarówno naszych żołnierzy, jak i ich byłych sojuszników, pokazując, że sojusz ten pozostał dla nas nie tylko w podręcznikach historii, ale naprawdę składamy hołd tym, którzy pomogli nam pozbyć się rosyjskich wojsk 101 lat temu”- powiedział Podobied.

Przypomnijmy, w nocy z 21 na 22 kwietnia 1920 r. Simon Petlura i Józef Piłsudski zawarli sojusz, którego efektem była wspólna kampania wojsk ukraińskich i polskich przeciwko bolszewikom, zakończona 7 maja wyzwoleniem Kijowa. Później, 9 maja, w Kijowie odbyła się ukraińsko-polska defilada wojskowa, której gospodarzami byli ukraińscy i polscy generałowie Marko Bezruczko i Edward Rydz-Śmigły.

Miesiąc później bolszewicy odbili Kijów, a później zajęli całą Ukrainę i część Polski. Kluczem do tej wojny była bitwa warszawska w sierpniu 1920 r., kiedy wojska polskie wraz z oddziałami URL pokonały bolszewików. Jednak pod naciskiem Moskwy i ofensywy bolszewickiej Polska została zmuszona do podpisania z Rosją w 1921 r. Traktatu ryskiego, na mocy którego Ukraina została podzielona, a oddziały URL internowano w obozach w Polsce.

av


Źródło: Kijów obchodził 101. rocznicę wyzwolenia od bolszewików

Może Ci się spodobać