Już ponad 260 000 Ukraińców posiada zezwolenie na pobyt w Polsce

Obywatele Ukrainy to najliczniejsza grupa cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy (do trzech lat) i stały (5-10 lat) w Polsce – donosi korespondent Ukrinform, powołując się na dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podaje się, że łącznie 478,5 tys. cudzoziemców w Polsce posiada zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Polsce, z czego Ukraińcy stanowią 54,5%.

Oprócz Ukraińców największą grupę cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stanowią Białorusini (30,5 tys.), Niemcy (20,2 tys.), Rosjanie (12,9 tys.), obywatele Indii i Wietnamu (ponad 10 tys.)

Najwięcej cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt znajduje się w województwach mazowieckim (Warszawa), małopolskim (Kraków), wielkopolskim (Poznań) i dolnośląskim (wrocławskim).

Dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie uwzględniają cudzoziemców przebywających w kraju na podstawie wiz i ruchu bezwizowego.

Według różnych danych, dziś w Polsce może przebywać i pracować ponad milion obywateli Ukrainy.

Przypomnijmy, we Wrocławiu, w południowo-zachodniej Polsce, trwają przygotowania do otwarcia Konsulatu Generalnego Ukrainy.

av


Źródło: Już ponad 260 000 Ukraińców posiada zezwolenie na pobyt w Polsce

Może Ci się spodobać